ÜRETİM

ÜRETİM


Yurtiçi ve yurtdışından getirilen hammaddeler fiziksel ayıklamadan geçirilerek ve gerekli analiz değerlendirmeleri yapılarak eritme ocaklarında ergitme işlemine tabii tutulurlar.
Ergitme işleminden sonra sıvı hale gelen eriyik metalin analiz değerleri tekrar kontrol edilerek alaşımlandırma işlemi için bekletme ocaklarına aktarılır.
Bu bekletme ocaklarında müşterilerimizin istekleri doğrultusunda istenen analizlere göre alaşımlandırma işlemi için gerekli olan maddeler eklenir.
İstenen analiz değerleri sağlandığı zaman döküme geçilmeden önce ocakların gaz alma işlemi yapılır ve filtrasyondan geçirilen sıvı metal döküme başlanır.
Müşteri isteğine bağlı olarak arzu edilen şekilde sevk edilir.